Voor toekomstbestendige wijken en dorpen

Waarom samenwerken met onze wijkdienstencentrale?

Veel wijkbewoners zien de leefbaarheid en voorzieningen in hun woonomgeving teruglopen en willen daar wat aan doen. Bewoners blijven zelf bepalen wat er gebeurt, wij helpen met professionele voorzieningen gericht op méér solidariteit en samenredzaamheid.

Een wijkbewoner aan het woord: 
Elkaar zoveel mogelijk helpen. Er voor elkaar zijn als het nodig is. Onverplicht. Op mijn eigen manier.
Ik vind het belangrijk dat dat goed geregeld is en dat ik daar zelf ook aan kan bijdragen. We worden daarbij goed geholpen door de WijkDienstenCentrale. Daar is alles beschikbaar om de leefbaarheid en voorzieningen in onze wijk op peil te krijgen en te houden.

Samenwerking

Organische manier van samenwerken
Een zeer organische manier van samenwerken

Er is al veel gepubliceerd over voor- en nadelen van het snel groeiend aantal bewonersinitatieven in wijken en dorpen. Velen hebben er, ongeacht hun achtergrond, inmiddels ook meningen over, zoals:

  • die versterken de ongelijkheid van bewoners, of
  • die kennen een structureel gebrek aan continuïteit, of
  • die verrichten overheidstaken, of
  • die versterken de solidariteit, of
  • die zijn er niet meer als ik ze zelf nodig heb.

Lees hier meer over onze maatschappelijke argumentatie vóór ons WDC-concept en de WijkDienstenCentrale en de manier waarop we dat geheel invullen.