Categoriearchief: Geen categorie

In de zorgsector is een ervaringsdeskundige vaak bedreigend

ervaringsdeskundigeDeze ervaringsdeskundige is na 10 jaar helemaal vastgelopen in haar pogingen om goed samen te werken met professionals in de zorgsector. Ze reageert inhoudelijk op een publicatie van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans, die ervaringsdeskundigen hebben aangewezen als brug tussen burgers en professionals.

Wij weten al dat dat alleen kan als vrijwilligers professionals aansturen. Dus door en voor elkaar, vrijwilligers ondersteund door professionals. Dan gaat het goed, zeker in de V&VT-sector.

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/11/14/de-luizenervaring-van-een-ervaringsdeskundige/

José Kerstholt: Zelfredzaamheid lijkt een bevel uit Den Haag

jose-kerstholtJosé Kerstholt is hoogleraar aan de UT Universiteit Twente

We denken te weinig na over wat zelfredzaamheid en participatie-samenleving inhouden, voor wijkbewoners maar ook voor professionals.

WDC: Volgens ons ontbreekt het ook nog aan eenvoudige oplossingen en daar voorzien wij met ons concept wel in.

http://www.zorgwelzijn.nl/Wmo/Nieuws/2015/8/Zelfredzaamheid-betekent-dat-je-hulp-niet-krijgt-2677257W/

Minder overheid en méér burger is bittere noodzaak

groenbeheerBert van Straten is senior adviseur bij Grontmij en hij vertelt hier over een initiatief om met de buren het groen in hun wijk te onderhouden. Hij beschrijft tevens het perspectief van gemeenten en hun relaties met burgerinitiatieven.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/ingezonden/minder-overheid-en-meer-burger-is-bittere.9489373.lynkx

Sint-Annaland meest behulpzame dorp

anna-zorgtWeer zo’n voorbeeld van vrijwilligers die het heft in eigen handen nemen en het gewoon elke dag oplossen. “Burgers regelen steeds meer zelf omdat de overheid en professionals zich terugtrekken”.  Zo ongenuanceerd is het volgens ons niet; zeker niet als iedereen met ons concept aan de slag gaat :-)

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-08-18/906511/sint-annaland-meest-behulpzame-dorp

Samenwerkende West-Brabantse gemeenten: We hebben de bewoners hard nodig

brabantsewalEen praktijkvoorbeeld van een vrijwillige en onafhankelijke cliëntondersteuner die het inwonersbelang vertegenwoordigt voor het afhandelen van WMO-aanvragen in die gemeenten.

Lars van der Beek (wethouder): “We doen van alles. We plaatsen advertenties in kranten, zetten videoboodschappen op de website, hangen posters in bushokjes. De campagne begon vrij technisch, namelijk met voorlichting geven aan de inwoners. Maar er komen nu echt verhalen los van burgers uit onze gemeenten die hun steentje bijdragen. Niet voor niets wordt een vrijwilliger hoofdpersoon in de campagne. En dat is meteen de kracht: het is geen afstandelijke campagne, maar het zijn mensen uit onze gemeenten, die met hun eigen gezicht op de posters staan.’

http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/-We-hebben-de-bewoners-hard-nodig_081720

Oud worden in eigen buurt: het kan, maar gaat niet vanzelf

hangouderenEen longread over de kernkwestie: voor wijken en dorpen is een integrale aanpak essentieel maar die is nog vrijwel nergens gerealiseerd. Ook het uitgangspunt dat eerst alles in en voor een buurt geregeld moet zijn is onrealistisch. Aanpassen en inpassen zijn sleutelwoorden.

Is de buurt alleenzaligmakend? Nee, het is ook een context waarin ouderen bang zijn voor overmatige sociale controle en voor het verlies van hun privacy en onafhankelijkheid. Hoewel veel ouderen het belang van burencontact benadrukken, geven zij tegelijkertijd de grenzen aan.

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/08/18/oud-worden-in-eigen-buurt-het-kan-maar-gaat-niet-vanzelf/

Participatiemaatschappij is trekken en sleuren

touwtrekkenDe participatie-maatschappij is er volgens ons al vele jaren; met als beste voorbeeld daarvan de 1 miljard uur die vrijwilligers in Nederland per jaar daaraan bijdragen. Wij spreken overigens liever van coöperatieve samenleving.

In dit artikel van Sjors van Leeuwen een statusverslag.

http://klantgerichtondernemen.blogspot.nl/2015/08/participatiemaatschappij-is-trekken-en.html

Menige oudere prefereert het vertrouwde verzorgingshuis

zorgvragerGenoemde enquête geeft aan dat zo’n 20 % van de ouderen (meestal vrouwen met alleen AOW) liever met enige begeleiding in een groepsgebouw woont. Dat lijkt ons logisch in situaties waar WDC nog niet actief is want er is inderdaad veel vraag naar woondiensten.

Zo lang mogelijk thuis wonen?

Zodra mensen ervaren dat ze de dienstverlening van een verzorgingshuis ook kunnen afnemen in en om hun bestaande woning (bijv. dagbesteding, groepsuitjes) dan zal die animo voor een verhuizing naar een groepsgebouw snel afnemen. Dan resteert nog wel de groep die uiteindelijk 24/7 u zorg nodig heeft. Die groep voor een verpleeghuis is natuurlijk véél kleiner. Wij denken hooguit 5-10 % van alle wijkbewoners en zelfs dat cijfer zal lager worden met de WDC-invulling in een wijk.

Er is in enkele wijken in Nederland (bijv. Nederweert) zelfs een Virtueel Verzorgingshuis Thuis ingericht, waardoor het nieuwe tehuis voor die wijk niet meer gebouwd hoefde te worden. Dus de potentie van Langer Thuis Wonen is veel groter dan respondenten op genoemde enquête nu nog denken.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/menig-oudere-prefereert-het-vertrouwde-verzorgingshuis~a4123195/

Zie voor een later commentaar op dit bericht ook:

http://www.volkskrant.nl/opinie/omarm-initiatieven-om-verzorgingshuizen-open-te-houden~a4123920/

Emmen kortwiekt dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht

kruisgebouw-nieuw-dordrechtHelaas ging dit al op meer plaatsen mis: een gemeente die meebetaalt en ook wil meebepalen; hoe (on)redelijk dat in dit geval is weten we niet, maar om dit soort problemen te voorkomen, komen wij in eerste instantie op voor bewonersbelangen. Daarmee ontzorgen wij gemeenten en ander stakeholders in de regio die belang hebben bij goed draaiende burgerinitiatieven.

Kwaliteit woonomgeving

Een krimpdorp van 1.650 inwoners dat zelf verantwoordelijk wil nemen voor de kwaliteit van de woonomgeving, de lokale woningmarkt en de zorg. Het bracht Nieuw-Dordrecht (gemeente Emmen) landelijke bekendheid.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/emmen-kortwiekt-dorpscooperatie.9488208.lynkx