Decentraal / regionaal

Wij werken relationeel en gepersonaliseerd. We zijn voor de wet weliswaar allemaal gelijk maar in de praktijk ook erg verschillend. Daarom gaat het bij ons om maatwerk. Dit kan de vraag oproepen of dat niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

tine-de-moor-Gelijkheid werkt in de praktijk echter nooit gelijk uit. Het is zelfs een illusie dat het gelijkheidsbeginsel vandaag de dag ook daadwerkelijk zo uitwerkt. (Citaat van Prof. Tine de Moor, Lokale Kracht sept. 2013).

Een anoniem recht wordt in onze praktijk dus vervangen door betrokken maatwerk.

 

 

 

Maatwerk

maatwerkDe toegang tot kennis, voorzieningen en oplossingen moet voor iedereen gelijk zijn. Maar wat er vervolgens gebeurt, moet per persoon kunnen verschillen. Denk alleen al aan het verschil in bestedingsruimte of persoonlijke voorkeuren: Iemand geeft veel geld uit aan theaterbezoek, terwijl iemand anders in ogenschijnlijk vergelijkbare omstandigheden de voorkeur geeft aan de bingo in het wijkgebouw.

 

Menselijke maat

filosofisch-kwintetOok gaat het hier om de menselijke maat. Niet geld is leidend maar een passende oplossing. Die is ook niet anoniem, zoals een transactie. Juist vrijwilligers denken nooit in die termen terwijl vrijwel alle financieel aangestuurde marktpartijen (bijv. banken, zorg- of opleidingsinstellingen) hun medewerk(st)ers wel zo laten opereren, soms zelfs tegen hun zin.

Samenvattend vinden wij onze opvattingen over de gewenste maatschappelijke transitie, dus sociale innovatie, heel goed verwoord in de uitzending van het Filosofisch Kwintet op 16-8-2015 op NPO1 met als titel Zorgzaamheid en het belang van de Menselijk Maat.

 

Zelf-/samenredzaamheid?

samenredzaamheidDan speelt nog de overgang van plicht naar verantwoordelijkheid. Samenredzaamheid kent geen goede definitie omdat iemand die zelf moet leren aanvoelen, dus internaliseren.

Voorbeeld van zelfredzaamheid die dan verschuift: Ik ga de rommel, die er helaas toch ligt, opruimen.

Voorbeeld van samenredzaamheid die dan ontstaat: We gaan eerst met elkaar overleggen wie en wanneer de rommel die er helaas toch ligt, gaat opruimen.

 

Sociale participatie

pon-wolk-wijkinitiatievenBij het PON uit Tilburg is een mooie publicatie verschenen over allerlei vormen van buurt- en wijkinitiatieven. Wij hebben ons er graag door laten inspireren. Betrokken Brabanders, Resultaten van de vierde monitor sociale participatie Noord-Brabant.

 

(Culturele) diversiteit

diversiteitIn alle systemen en infrastructuur krijg je de moraal er gratis bij. Dat is voor gebruikers vaak lastig omdat die gedwongen worden hun vertrouwde principes, soms zelfs binnen hun levensovertuiging, in te ruilen voor meegeleverde andere principes. Dit is één van de redenen waarom veranderen zo lastig is. Dat komt echt niet alleen door niet-veranderingsgezinde gebruikers die altijd alles bij het oude willen laten. WDC werkt vraaggestuurd en namens onze leden. Onze missie kent hoge prioriteit toe aan pluriformiteit en diversiteit; daar willen we op alle niveaus zoveel mogelijk rekening mee houden. Denk aan achtergrond medewerk(st)ers, soorten maaltijden, verblijfsruimten, samenstelling van groepen, prijsniveaus, etc.

 

Crowdsourcing / crowdfunding

crowdsourcingOns concept is zeer geschikt om ‘the wisdom of the crowd’ er bij te betrekken. Dat doen we zoveel mogelijk via co-creatie. Wat betreft crowdfunding past financiering door onze doelgroepen ook heel goed in ons concept.

Het is namelijk in ieders belang dat bewoners/burgers hun vertrouwen schenken aan WDC en de duurzaamheid ervan, zeker voor de langere termijn. En dat kan straks door ook in kleinere bedragen te financieren, in participaties van € 100,- per stuk. Wij willen crowdfunding op 3 manieren gaan uitwerken:

  • via onze abonnementen;
  • met een normaal financieel rendement, zoals rente of dividend;
  • met een vergoeding in natura (hoger dan de rente), waarmee wij onze rol als maatschappelijke onderneming weer wat meer aanscherpen.

Wordt vervolgd. Wij vernemen ook graag uw suggesties.