In de zorgsector is een ervaringsdeskundige vaak bedreigend

ervaringsdeskundigeDeze ervaringsdeskundige is na 10 jaar helemaal vastgelopen in haar pogingen om goed samen te werken met professionals in de zorgsector. Ze reageert inhoudelijk op een publicatie van Pieter Hilhorst en Jos van der Lans, die ervaringsdeskundigen hebben aangewezen als brug tussen burgers en professionals.

Wij weten al dat dat alleen kan als vrijwilligers professionals aansturen. Dus door en voor elkaar, vrijwilligers ondersteund door professionals. Dan gaat het goed, zeker in de V&VT-sector.

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/11/14/de-luizenervaring-van-een-ervaringsdeskundige/