Maatschappelijke onderbouwing van het WDC-concept

Het gaat in eerste instantie om sociale innovatie:

  • een betere manier van omgaan met elkaar;
  • de realisatie daarvan door wijkbewoners;
  • de overgang van een recht op hulp naar goed georganiseerde burenhulp, door en voor elkaar.

Dat is een transitie die tijd nodig heeft en succesvolle voorbeelden. WDC helpt die transitie mogelijk te maken.

 

Sociale innovatie

Social-innovationMaatschappelijke processen centraal aansturen kent grote beperkingen. We kennen allemaal voorbeelden van de logge bureaucratie, hoge kosten, weinig effectiviteit, etc.  Alles decentraal organiseren kent andere grote beperkingen, zoals gebrek aan kennis, te weinig continuïteit, onvoldoende financiering, etc.

De westerse wereld is sinds 2008 in een aantal crises terechtgekomen die aangeven dat een wezenlijk andere inrichting van onze samenleving nodig is. Ook onze kinderen moeten weer het uitzicht krijgen op meer geluk en welzijn. Met het WDC-concept willen we daar een wezenlijke bijdrage aan leveren. Niet alleen door goede ideeën maar ook door de daarbij passende daden.

Onze bevolking is ten opzichte van 50 jaar geleden aanmerkelijk beter opgeleid. Internet stelt ons in staat om elkaar, vrijwel gratis, heel snel te kunnen bereiken. Consumenten worden prosumer, omdat ze niet alleen willen kopen maar ook actief willen bijdragen.

 

Verandering van tijdperk

jan-rotmansEr zijn veel meer redenen waarom er op dit moment bijna overal sprake is van een transitie en niet alleen van het herstellen uit een economische dip. We hebben in Nederland een internationaal erkend specialist, namelijk Prof. Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hoogleraar transitiekunde.

Citaat: we leven niet een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.

Wij volgen zijn kennissessies al jaren op de voet en zijn daardoor deelgenoot van die denkwereld geworden. Jan zegt: Nederland kantelt. Wij zeggen: Belangrijke maatschappelijke veranderingen komen niet meer evolutionair maar revolutionair tot stand.

We zijn met WDC dus op een blanco blad begonnen en hebben in samenwerking met een aantal specialisten een nieuwe maatschappelijke onderneming uitgewerkt. Bedrijfsmatig omdat wijkbewoners er over een tijd ook nog op moeten kunnen terugvallen én met vrijwilligers, omdat zij het dichtst bij de wijkbewoners staan.

 

Maatschappelijk rendement

maatschappelijk-rendementWij praten dus niet meer over financieel of economisch rendement maar over maatschappelijk rendement en deze totaal andere manier van denken leidt bijv. ook tot andere ICT-oplossingen en een nieuw exploitatie- en verdienmodel.

Een nieuwe keten van idee t/m dagelijkse uitvoering. Elk herbruikbare bouwsteen uit de ‘oude wereld’ hebben we opnieuw ingepast; we hebben zelf nieuwe bouwstenen ontwikkeld en dat geheel gerangschikt binnen ons WDC-concept. Ketenintegratie, dus echte innovatie: Centraal wat moet en decentraal wat kan. Daardoor verenigt ons WDC-concept de voordelen van deze twee invalshoeken en zonder de nadelen omdat we helemaal opnieuw konden beginnen zonder rekening te hoeven houden met een verleden dat ons beperkt.

 

Hoe in Noord-Brabant?

pon-pamfletHet PON in Tilburg doet regelmatig onderzoek naar (gewenste) veranderingen in onze samenleving. Daarbij is de aanname dat het verstandig is om dergelijk onderzoek te verbijzonderen naar  onze provincie, omdat samenlevingen in Noord-Brabant zich anders ontwikkelen dan die in bijvoorbeeld Friesland. Echte Brabanders herkennen zelfs binnen hun provincie behoorlijke verschillen per regio.

Wij willen met enige trots vaststellen dat WDC erg goed aansluit bij de analyses en suggesties die het PON de laatste jaren publiceerde. Ook zij stellen bijv. vast dat de solidariteit in Noord-Brabantse gemeenschappen al relatief groot is en dat mede daardoor Brabanders nog verder kunnen participeren in de inrichting en vormgeving van hun eigen leefomgeving. Waarvan acte!