Menige oudere prefereert het vertrouwde verzorgingshuis

zorgvragerGenoemde enquête geeft aan dat zo’n 20 % van de ouderen (meestal vrouwen met alleen AOW) liever met enige begeleiding in een groepsgebouw woont. Dat lijkt ons logisch in situaties waar WDC nog niet actief is want er is inderdaad veel vraag naar woondiensten.

Zo lang mogelijk thuis wonen?

Zodra mensen ervaren dat ze de dienstverlening van een verzorgingshuis ook kunnen afnemen in en om hun bestaande woning (bijv. dagbesteding, groepsuitjes) dan zal die animo voor een verhuizing naar een groepsgebouw snel afnemen. Dan resteert nog wel de groep die uiteindelijk 24/7 u zorg nodig heeft. Die groep voor een verpleeghuis is natuurlijk véél kleiner. Wij denken hooguit 5-10 % van alle wijkbewoners en zelfs dat cijfer zal lager worden met de WDC-invulling in een wijk.

Er is in enkele wijken in Nederland (bijv. Nederweert) zelfs een Virtueel Verzorgingshuis Thuis ingericht, waardoor het nieuwe tehuis voor die wijk niet meer gebouwd hoefde te worden. Dus de potentie van Langer Thuis Wonen is veel groter dan respondenten op genoemde enquête nu nog denken.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/menig-oudere-prefereert-het-vertrouwde-verzorgingshuis~a4123195/

Zie voor een later commentaar op dit bericht ook:

http://www.volkskrant.nl/opinie/omarm-initiatieven-om-verzorgingshuizen-open-te-houden~a4123920/