Onze diensten

We zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereiding van ons WDC-concept, gebaseerd op de samenwerking van wijkverenigingen met onze centrale en regionale WijkDienstenCentrale. Daardoor kunnen we nu al een groot aantal producten en diensten beschikbaar stellen als een wijk daarom vraagt.

Maar belangrijker is nog dat WDC alles gaat invullen wat nodig is om de samenwerking tussen alle leden/deelnemers optimaal te laten verlopen. Die vertrouwensband moet ontstaan: wij zijn als WDC eindverantwoordelijk voor een goede gang van zaken, ook op termijn, en om dat bereiken en te behouden zijn we voor de wijkvereniging de belangrijkste partner.

brabants-jazzorkest

De volgende voorzieningen, diensten en oplossingen zijn op dit moment, centraal en/of decentraal beschikbaar en klaar voor de start:

 • ICT-invulling met eigen huisstijl per gemeente / per wijk. Hierbinnen zijn bijv. beschikbaar: videobellen, onderling berichten sturen, ontmoetingsplein, etc. nog verder beschrijven op basis van de cubes.
 • Koppelingen voor wijkondernemers;
 • Koppelingen met landelijke toeleveranciers, niet zijnde wijkondernemers;
 • Steunpunt in de wijk / gemeente;
 • Centrale website voor ledenadministratie, voorlichting, digitale cursussen;
 • Servicedesk tijdens kantooruren voor het beantwoorden van alle vragen en het afroepen van ondersteuning;
 • Functies voor administratie en beheer;
 • Cursussen voor genoemde verschillende leden op hun niveau;
 • Haalbaarheidsonderzoek met nul- en resultaatmeting;
 • Implementatie-advies voor alle gerelateerde onderdelen van de implementatie van het WDC-concept in een gemeente;
 • Impact-analyse en rapportering voor diverse stakeholders via een abonnement;
 • Uitbreiden / meer toelichten