Samenwerken

Het WDC-concept is al vanaf de start uitgewerkt om te kunnen doorgroeien naar landelijke dekking. Schaalbaarheid is daarbij ons sterke punt.

 

Partners

samenwerkingWij kunnen in kleine regio’s opstarten zonder al te grote aanvangsinvesteringen en kunnen onze infrastructuur op- en uitbouwen naarmate het aantal deelnemende wijken en dorpen, dus ook het aantal leden, groeit.

 

Om dit te kunnen bereiken hebben we ook deskundige en betrokken partners nodig op 3 niveau’s:

  1. Conceptpartners, die met tijd en/of kapitaal mee-investeren in onze gezamenlijke groei;
  2. Centrale partners / toeleveranciers, die mee willen groeien naar landelijke dekking via onze infrastructuur;
  3. Decentrale partners / ondernemers, die vanuit hun regio willen doorgroeien in bereik en marktaandeel via onze infrastructuur.

Hieruit blijkt dat goed samenwerken voor onze groei essentieel is en dat we veel hulp kunnen gebruiken, ook van maatschappelijk ondernemers die met ons concept in een eigen regio een gezonde en maatschappelijk relevante toekomst willen opbouwen.

Aan iedere geïnteresseerde het verzoek om hierover contact met ons op te nemen.

 

Gebruiksrecht

contractVoor marktpartijen die overwegen om voor een eigen markt gebruik te gaan maken van ons concept bieden wij de mogelijkheid om via een licentie op (op een deel van) de gehele WDC-implementatie gebruik te maken van onze kennis en oplossingen. Dit kunnen wij desgewenst ‘white label’ leveren en implementeren, dus geheel in eigen huisstijl en desgewenst geïmplementeerd met eigen partners en toeleveranciers, dus niet die van WDC. De voordelen hiervan kunnen zijn:

  • veel kortere ‘time-to-market’;
  • beperkte aanloopkosten;
  • gedeelde onderhoudskosten;
  • hogere kwaliteit;
  • lagere exploitatiekosten.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Wij kunnen u hierover ook goed adviseren.