Werkwijze

In een wijkvereniging bepalen wijkbewoners met elkaar wat nodig is. En afhankelijk van die werkelijke vragen en wensen werkt elke wijkvereniging samen met onze WijkDienstenCentrale in de regio.

 

Leden

Om dit goed te regelen wordt iedere deelnemer lid van de WDC-club in de gemeente. Zo’n lidmaatschap is er voor:

  • Een gemeente
  • Een wijkvereniging
  • Een wijkbewoner die mee wil doen
  • Een wijkondernemer die mee wil doen.

bewonersbedrijfDeze deelnemers zorgen er in hun wijken en dus met elkaar voor dat alles soepel blijft lopen en ze worden daarbij geholpen door WDC. Hier zie je dat principe weer terugkomen: Door en Voor Elkaar, ondersteund door professionals.

Dit verloopt overigens geheel zonder verplichtingen: iedereen kan via het abonnement op elk moment beslissen om wel of niet mee te doen en ook om er wel of niet mee te stoppen.

Ons WDC-concept is helaas niet meteen in alle wijken en gemeenten toepasbaar. Dat hangt vooral af van het lokale draagvlak bijv. bij wijkbewoners en wijkondernemers. Daarom starten wij altijd met een haalbaarheidsonderzoek. Op basis daarvan kunnen we al meteen beginnen met opbouw of uitbouw van het lokale netwerk ter plaatse.